O nas

Firma Bezognia to usługi z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej.

Wszystkie oferowane przez naszą firmę usługi prowadzone są przez starszego inspektora BHP oraz inspektora ochrony przeciwpożarowej. W zakresie przeglądu i konserwacji gaśnic oraz sprawdzenia ciśnienia i wydajności hydrantów posiadamy specjalistyczne szkolenie wykonane przez firmę BIATECH.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pracodawca powinien wywiązywać się z wielu obowiązków związanych z bezpieczeństwem pracy. Należą do nich m.in. szkolenia BHP, prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz nadzór stanowisk pracy. Nasza firma oferuje pomoc pracodawcom w tym zakresie.

Wykonujemy przeglądy i konserwacje gaśnic, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, sprawdzanie przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz oświetlenia ewakuacyjnego. W swojej ofercie posiadamy również w sprzedaży gaśnice oraz znaki ewakuacyjne i informacyjne. Przeglądy hydrantów oraz przeglądy techniczne i konserwacje gaśnic, wykonywane są przez wyszkolonego i kompetentnego inspektora ochrony przeciwpożarowej.
Serwis gaśnic i hydrantów jest wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producentów. Regularna konserwacja oraz utrzymanie gaśnic w stałej gotowości jest wymogiem prawnym. Dodatkowo daje pewność, że gaśnice będą działać, gdy są najbardziej potrzebne.