Nasza oferta

Oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie BHP i PPOŻ

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oferujemy:
– Szkolenia BHP wstępne i okresowe,
– Postępowanie powypadkowe,
– Dokumentowanie ryzyka zawodowego,
– Nadzór BHP na budowie,

W zakresie ochrony przeciwpożarowej oferujemy:
– Wykonywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
– Przeglądy, konserwacje i naprawę gaśnic,
– Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów,
– Sprawdzanie przeciwpożarowych wyłączników prądu,
– Wykonywanie planów ewakuacji,
– Szkolenia ochrony przeciwpożarowej,

Inne:
– Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
– Opracowanie Instrukcji Ewakuacji Zabytków,

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy zawsze otwarci na rozmowę, czy to na tematy związane z cennikiem usług, czy pytania dotyczące oferty.
Kontakt: 782 719 682, bezognia998@gmail.com