Usługi

Usługi BHP


Wstępne i okresowe szkolenia BHP

Szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Ocena ryzyka zawodowego

Nadzór BHP w firmie

Postępowanie po wypadkowe

Usługi PPOŻ


Przegląd i naprawa gaśnic

Badanie hydrantów wewnętrznych

Badanie hydrantów zewnętrznych

Tworzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Sprawdzenie przeciwpożarowych wyłaczników prądu

Wykonywanie planów ewakuacji

Szkolenia przeciwpożarowe

Badanie hydrantu wewnętrznego Płock Badanie hydrantu wewnętrznego Sochaczew Badanie hydrantu wewnętrznego Łowicz Badanie hydrantu zewnętrznego Badanie hydrantu zewnętrznego Płock Badanie hydrantu zewnętrznego Sochaczew Badanie hydrantu zewnętrznego Łowicz Legalizacja gaśnic Płock Legalizacja gaśnic Sochaczew Legalizacja gaśnic Łowicz Naprawa gaścnic Naprawa gaśnic Płock Naprawa gaśnic Sochaczew Naprawa gaśnic Łowicz Przegląd gaśnic Szkolenie BHP Płock Szkolenie BHP Sochaczew Szkolenie BHP Łowicz